Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Oudercommissie

De oudercommissie organiseert verschillende activiteiten gedurende het schooljaar. Zo is zij verantwoordelijk voor de Sinterklaas- en kerstviering en het zomerfeest. Deze festiviteiten financiert de commissie met de inzameling van oud papier, de opbrengst van de garagesale en de vrijwillige ouderbijdrage.

Jaarlijks is er een Algemene Ledenvergadering waarbij alle ouders welkom zijn. Daarnaast voeren de commissieleden zes keer per jaar overleg met een vertegenwoordiger(s) van het schoolteam.

Momenteel bestaat de oudercommissie uit de volgende personen:
Sietzeklaas Lok (voorzitter)
Daniëla Rinsma (penningmeester)
Syreetha Jonker (secretaris)
Anke Koldijk
Ramziè Hage
Joukje Salverda
Erica Boersma

Help jij ook graag een handje op school? Nieuwe leden zijn meer dan welkom! Ben je geïnteresseerd of heb je een vraag? Stuur dan een mailtje naar ocgielguorde@gmail.com of spreek één van de commissieleden aan.