Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

School en thuis

Opvoeden en onderwijs zijn met elkaar verbonden. Goede samenwerking tussen ouders en school is daarom belangrijk. Zo zorgen we er samen voor dat kinderen zich optimaal ontwikkelen.

Wat ouders van de school mogen verwachten

 • De school informeert ouders regelmatig en streeft naar een goede communicatie
 • De school zorgt dat de kinderen zich veilig en vertrouwd voelen en werkt aan een goed pedagogisch klimaat.
 • De school besteedt aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling
 • De school besteedt aandacht en tijd aan sportieve, culturele en creatieve activiteiten.
 • De school hanteert een pestprotocol
 • De leerkrachten houden tijd vrij voor ouders. Ouders kunnen na schooltijd bij de groepsleerkracht terecht.
 • Ouders kunnen met leerkrachten, de intern begeleider en de directie een afspraak maken om zaken te bespreken.
 • De school heeft hoge verwachtingen van leerlingen en zet zich in om de leerlingen op een zo hoog mogelijk niveau te laten functioneren.
 • De school besteedt extra zorg aan leerlingen die achterblijven. Leerlingen die meer kunnen, worden daarin gestimuleerd.

Wat de school van de ouders/verzorgers verwacht

 • Ouders zorgen ervoor dat hun kinderen op tijd op school komen, de lessen volgen en hun huiswerk maken.
 • Ouders tonen belangstelling voor de school en zijn aanwezig op contactavonden, ouderavonden en rapportbesprekingen.
 • Ouders tonen belangstelling voor het schoolwerk en moedigen hun kinderen aan om goed hun best te doen.
 • Ouders praten regelmatig met hun kinderen over school en brengen hen een positieve houding bij ten aanzien van de school, medeleerlingen en leerkrachten.
 • Ouders hebben een positieve houding ten aanzien van de visie van de school.
 • Ouders zien er op toe dat kinderen hun huiswerk maken (voor zover van toepassing).
 • Ouders zorgen ervoor dat hun kinderen uitgerust en toegerust zijn
 • Schoolreizen, excursies, gymnastiek en culturele activiteiten zijn onderdeel van het lesrooster. We verwachten dat kinderen daaraan deelnemen.

Wat als u vragen heeft?

Bij vragen omtrent opvoeding, voedingsgewoonten, gewicht etc. kunt u bellen met de schoolverpleegkundige van GGD Fryslân: 088 - 22 99 444.