Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Medezeggenschapsraad

De mening van ouders over de school en de ontwikkelingen is belangrijk. Via de medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders hun mening geven over alles wat de school aangaat. In de raad zitten ouders en teamleden. De MR-leden worden gekozen via verkiezingen. De directeur van onze school is geen lid, maar op uitnodiging aanwezig bij de vergaderingen. De MR denkt mee, praat mee, geeft advies en beslist mee over allerlei zaken, zoals; arbeidsomstandigheden, veiligheid, ouderbijdrage, personeelszaken en nieuwe ontwikkelingen in en rond school. In de wet op de medezeggenschap is beschreven op welke terreinen een MR instemming of advies mag geven. De vergaderingen zijn openbaar. Ouders die graag aanwezig willen zijn, kunnen dit vooraf aangeven bij de voorzitter. 

Leden  van de medezeggenschapsraad

Vanuit de oudergeleding:
Janke Hof (voorzitter)
Ytsje Frankena
Baukje Stienstra

Vanuit de personeelsgeleding:
Wilma Zwart
Ingrid van der Molen
Marije de Jong