Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Onze school

De naam van onze school is 'De Gielguorde'. Een 'gielguorde' was een plaats (meestal in het hooi) waar het fruit kon rijpen. Onze kinderen leren op school en worden rijper, vandaar deze naam die de school draagt sinds 1978 toen het huidige schoolgebouw in gebruik werd genomen.

Van 26 oktober 1948 t/m 13 augustus 1978 werd het voormalige dorpshuis 'De Wjuk' als school gebruikt. Ook 'It Foarhôf' (naast de kerk) en de (nu afgebroken) 'Paadwizer' hebben vroeger onderdak geboden aan de school.

De zwaan die voorkomt in het logo van De Gielguorde heeft niet zozeer te maken met de naam van de school maar geeft de relatie aan met het dorp Mantgum en de vroegere state 'Hoxwier' met het daarbij horende 'zwanenrecht'. De zwaan is daar het symbool van. De gouden ster geeft aan dat Mantgum een vroeger hoofddorp is geweest van Baarderadeel en komt ook uit het oude gemeentewapen. De zilveren lelie is afgeleid van het wapen van de state Hoxwier.

U vindt hier een boekje met beknopte informatie over onze school.