Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Belangrijke weetjes

In deze brief vindt u de gang van zaken met betrekking tot eventuele ziektevervanging (of gebrek daaraan).

Informatieavond
In september/oktober is er een informatieavond waarop de leerkrachten vertellen over hun werkwijze in de klas, over de dagelijkse gang van zaken, het verloop van bepaalde lessen, etc.

Rapport
Twee keer per jaar, in februari en juni/juli, krijgen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 een rapport mee. We stellen de ouders schriftelijk in kennis van onze bevindingen t.a.v. de vorderingen van de leerlingen.

Contactavonden
Voor de contactavonden worden alle ouders uitgenodigd. Zij worden geïnformeerd over de vorderingen en verdere bijzonderheden van de leerling. De contactavond wordt op twee avonden in dezelfde week gehouden. Op deze avond(en) wordt ook het rapport met de ouders besproken.

Nieuwsbrief en Parro
Ongeveer vijf keer per jaar verschijnt er een nieuwsbrief. Deze wordt ook op onze website geplaatst. De nieuwsbrief zetten wij in om nieuws over de school met ouders te delen. Daarnaast gebruiken wij Parro als communicatiemiddel om ouders te informeren over groeps- of leerlinggebonden gebeurtenissen.

Gymlessen
De kinderen hebben 2x per week gymles in de gymzaal of (bij mooi weer) op het sportveld. Wilt u zorgen voor goed passende gymschoenen en sportkleding? Zonder sportkleding of gymschoenen kan uw kind niet meedoen met de gymles.

Laatste schooldag
Het schooljaar wordt traditiegetrouw feestelijk afgesloten met het eten van pannenkoeken! De laatste schooldag is meestal op de laatste donderdag voor de zomervakantie.

Sporttoernooien
Het cluster van openbare scholen heeft met elkaar afgesproken dat de sportevenementen (bijvoorbeeld 27 april, kaatstoernooien, korfbaltoernooien e.d.) via de scholen bekend worden gemaakt. De organisatie ervan, het vervoer e.d. zal desgewenst door ouders moeten worden gecoördineerd. Alleen de gemeenschappelijke sportdag of Koningspelen valt onder verantwoordelijkheid van de school.

Typeles
Via 'Instituut Noord' uit Joure wordt er aan de groepen 7 & 8 op privébasis gelegenheid gegeven om het typediploma te halen. Bij voldoende deelnemers wordt de cursus op school gegeven. U ontvangt de opgavenbriefjes in het begin van het schooljaar

Muzieklessen
Vanaf dit schooljaar verzorgt juf Sepkje de muzieklessen bij ons op school. Zij geeft alle groepen muziekles.

Bericht naar school?
Graag middels de telefoon (058 - 2501220) contact opnemen met school tussen 8.10 en 8.30 uur. Het is niet de bedoeling dat meldingen van zieke kinderen of een bezoekje aan de tandarts via de mail wordt gemeld.

Traktaties
Kinderen die hun verjaardag vieren, willen graag trakteren en dat mag natuurlijk. Voor de gezondheid is het wel belangrijk om een traktatie te kiezen die goed is voor de tanden. Daarom adviseren wij de ouders om de richtlijnen van het Voedingscentrum te volgen (https://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/alles-over-gezond-eten-voor-kinderen-van-4-13-jaar/traktaties-en-kinderfeest.aspx)

Schoolschoonmaak
De schoolschoonmaakster is in dienst bij een schoonmaakbedrijf.

Gevonden voorwerpen

Het komt nogal eens voor dat er kleding en andere spullen op school blijven liggen. Het gaat hierbij om dassen, handschoenen, sportkleding, etc. Wij willen deze spullen best bewaren, maar na een bepaalde tijd moeten we toch 'opruiming' houden. Als u iets mist, kom dan gerust even kijken of vragen! De gevonden voorwerpen worden in de rode en blauwe bakken achter de klapdeur van de hoofdingang gedaan. Iedere laatste donderdag van de maand legen we de bakken. Voor deze spullen zoeken we een bestemming.

Fietsen
Wij gaan er vanuit dat de kinderen die binnen de bebouwde kom wonen, lopend naar school komen. De kinderen die op de fiets mogen komen, zetten de fiets goed en 'economisch' op de plaats voor de fietsen. Ze lopen met de fiets over het schoolplein.

Pauze/fruithapje
De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan iedere ochtend een kwartier naar buiten. Ze eten hun fruit en drinken hun drinken vooraf op in de klas. De kinderen van groep 1 en 2 eten om ongeveer tien uur hun fruit op. Dit nemen ze mee van huis. Wilt u thuis zoveel mogelijk voorwerk doen? B.v. sinaasappels in partjes, appels geschild en ander fruit wassen. Wilt u het fruit in een bakje doen, zodat het herkenbaar is voor uw kind? Houdt u er a.u.b. rekening mee dat frisdrank, snoep, koeken etc. niet toegestaan zijn.

Lunch
Alle kinderen lunchen op school in de eigen klas. Wij verwachten dat de kinderen een gezonde lunch bij zich hebben. Ook hierbij verwijzen wij naar de richtlijnen van het Voedingscentrum (https://www.voedingscentrum.nl/nl/zwanger-en-kind/alles-over-gezond-eten-voor-kinderen-van-4-13-jaar/eten-meegeven-naar-de-basisschool.aspx).

Verder vragen wij om uw kind een theedoek mee te geven om als placemat te gebruiken.