Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Visie en missie

Visie 
Wij zijn grutsk op wie je bent, wat je doet en waar je voor gaat. Samen met je klas, je leerkracht, je ouders en de school zorgen wij ervoor dat jij vol zelfvertrouwen tot ontwikkeling komt. 

Missie 
Op de Gielguorde werken we vanuit vertrouwen. Wij vinden vertrouwen in de school, onze werkwijze, onze leerkrachten en onze leerlingen een voorwaarde om tot het beste onderwijs te komen. 

Het ontwikkelen van een growth mindset moet ertoe leiden dat leerlingen leren dat fouten maken mag, successen vieren moet en obstakels gezien worden als een uitdaging. 

Een voorwaarde om goed tot leren te komen is een veilig leer- en leefklimaat. Wij besteden schoolbreed aandacht aan de sociaal- emotionele ontwikkeling van kinderen en de groep. 
Dagelijks worden cognitieve vakken -rekenen, taal, spelling, (begrijpend) lezen-  aangeboden, zaakvakken worden zoveel mogelijke thematisch aangeboden. Op individueel niveau is er ruimte voor persoonlijke uitdaging en leerstof op maat waarbij de leerkracht coach is van het leerproces van de leerling. We stimuleren de kinderen om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen waarbij wij onze verwachtingen naar kinderen toe uitspreken.  

Leerlingen worden vanaf het begin van hun basisschooltijd bij ons begeleid in de manier van samenwerken. Waarbij ze voorbereid worden op de wereld van morgen en op het bruikbaar maken van kennis en informatie die in deze tijd overal voor het grijpen ligt. Met name binnen ons thematisch onderwijs onderzoeken wij vraagstukken volgens de 21 ste eeuw vaardigheden: 
- kritisch denken 
- samenwerken 
- communiceren 
- creativiteit 
- werken met ICT 
- probleemoplossingsvaardigheden  
- sociale- en culturele vaardigheden (burgerschap) 

Onze kernwaarden verbondenheid staat voor de samenwerking tussen ouders/ kind/ school en de omgeving waarin onze school staat. Door de omgeving van het dorp Mantgum binnen onze school te halen en dit een rol in ons onderwijs te geven, maken wij van onze school een inspirerende plek waar alle kinderen zich veilig en vertrouwd voelen.  

Een inspirerende omgeving zorgt ervoor dat kinderen tot leren komen. Dit creëren wij door betekenis aan ons onderwijs te geven. Wat leidt tot nieuwsgierige, enthousiaste leerlingen die een onderzoekende leerhouding aannemen. Door samen groepsdoorbrekend op ontdekking te gaan in ons thematisch onderwijs, wordt ons onderwijs echt betekenisvol 

Een kind dat grutsk op zichzelf is, gaat met zelfvertrouwen de toekomst tegemoet. Wij vinden het belangrijk dat elk kind successen ervaart. Want een succes leidt tot een gevoel van trots. Daardoor kiezen wij ervoor om onze nadruk te leggen op het coachen van het individuele leerproces.