Schoolgids

SchoolgidsGearhingOTNoord

Hier vindt u:

  • de schoolgids 2019-2020¬†waarin informatie over o.a. De Gielguorde te vinden is. In schooljaar 2020-2021 maken we gebruik van een schoolgids voor geheel OT-Noord.