TSO en BSO

brown bag lunch

Tussenschoolse Opvang

Samen eten en spelen. Overblijven op school is leuk en het moment voor de kinderen om even te ontladen en te ontspannen. De kinderen komen tot rust, maar worden ook geprikkeld tot creativiteit, beweging, spel en contacten. Op onze school wordt de TSO georganiseerd door Kids First (www.kidsfirst.nl). Via hun site kunt u uw kind(eren) aan- of afmelden voor de TSO.

bso3

Buitenschoolse opvang (BSO)

De BuitenSchoolse Opvang is op onze school ook geregeld via Kids First. Op deze site vindt u meer informatie hierover, waaronder een inschrijfformulier.