Praktische info

Belangrijke weetjes

weetjes2
  • In deze brief vindt u de gang van zaken met betrekking tot eventuele ziektevervanging (of gebrek daaraan).
Meer over 'Belangrijke weetjes'

Schooltijden en vakanties

klok2

De schooltijden en het vakantierooster

Meer over 'Schooltijden en vakanties'

Regels en veiligheid

rules

Regels in en om school

Elk kind moet zich op school veilig voelen. Wij als leerkrachten zorgen door toezicht en tijdig handelen, dat bedreigende situaties worden tegengegaan.

Van kinderen, leerkrachten en ouders wordt gevraagd bij te dragen aan een veilige school. Dat geldt voor het verkeer rondom...

Meer over 'Regels en veiligheid'

BSO

bso3

Buitenschoolse opvang (BSO)

De buitenschoolse opvang is op onze school ook geregeld via Kids First. Op deze site vindt u meer informatie hierover, waaronder een inschrijfformulier. De BSO bevindt zich in MFC Wjukken.

Meer over 'BSO'

Team en groepsindeling

team img

Het team van De Gielguorde

Groep 1: juf Ria (m/d/w) en juf Wilma (w/d/v)

Groep 2/3: juf Jitske (m/d/w/d) en juf Simone (v) 

Groep 4: juf Anna (m/d/w) en juf Martina (d/v)

Groep 5: juf Ingrid

Groep 6: juf Erica (m/di/do/v), meester Ljibbe (w) en juf Amarins (leerkrachtondersteuner)

Groep 7/8: juf...

Meer over 'Team en groepsindeling'

School en thuis

dobb

School en thuis

Opvoeden en onderwijs zijn met elkaar verbonden. Goede samenwerking tussen ouders en school is daarom belangrijk. Zo zorgen we er samen voor dat kinderen zich optimaal ontwikkelen.

Wat ouders van de school mogen verwachten

  • De school informeert ouders regelmatig en streeft naar een...
Meer over 'School en thuis'

Schoolgids

Logo stempel oranje ot noord butensprong

Hier vindt u:

Meer over 'Schoolgids'