Praktische info

Belangrijke weetjes

weetjes2
  • In deze brief vindt u de gang van zaken met betrekking tot eventuele ziektevervanging (of gebrek daaraan).
Meer over 'Belangrijke weetjes'

Schooltijden en vakanties

klok2

De schooltijden en het vakantierooster

Meer over 'Schooltijden en vakanties'

Regels en veiligheid

rules

Regels in en om school

Elk kind moet zich op school veilig voelen. Wij als leerkrachten zorgen door toezicht en tijdig handelen, dat bedreigende situaties worden tegengegaan.

Van kinderen, leerkrachten en ouders wordt gevraagd bij te dragen aan een veilige school. Dat geldt voor het verkeer rondom...

Meer over 'Regels en veiligheid'

BSO

bso3

Buitenschoolse opvang (BSO)

De BuitenSchoolse Opvang is op onze school ook geregeld via Kids First. Op deze site vindt u meer informatie hierover, waaronder een inschrijfformulier.

Meer over 'BSO'

Team en groepsindeling

team img

 

Het team van de Gielguorde

 

Groep 1: juf Ria (ma. t/m do.) + juf Joukje (vrij.)

Groep 2: juf Sepkje (ma. t/m woe.) + juf Simone (do. t/m vrij.)

Groep 3: juf Jitske (ma. t/m vrij.)

Groep 4-5: juf Margo (ma. t/m woe.) + juf Martina (do. t/m vrij.)

Groep 6-7: juf Jellie (ma. t/m vrij.), nu tijdelijk...

Meer over 'Team en groepsindeling'

Schoolgids

Schoolgids 4

Hier vindt u:

Meer over 'Schoolgids'