Oudercommissie

Statuten Ouderraad

Vrijwillige ouderbijdrage

Projectplan schoolplein

nieuwsbrief april 2017

nieuwsbrief januari 2017

Oudercommissie

De Oudercommissie is verantwoordelijk voor een aantal activiteiten op school, zoals onder andere feestelijke vieringen als de intocht en de viering van Sinterklaas. de kerstviering, het pleinfeest en de laatste schooldag. Deze activiteiten en meer worden gefinancierd door de inkomsten uit de inzameling van het oud papier, de inkomsten uit de garagesale en door de inkomsten uit de vrijwillige ouderbijdrage.

De Oudercommissie bestaat uit de volgende personen:

  • Siepieta Tack (voorzitter)
  • Ellen van der Weide (secretaris)
  • Roelf Vogelzang (penningmeester)
  • Korrie Dijkstra
  • Martin Hessels
  • Nynke Wiedijk
  • Daniëla Rinsma
  • Syreetha Jonker
  • Sietseklaas Lok