Leerplicht en verlof

leerplicht

Leerplicht en verlof

Klik hier om digitaal verlof aan te vragen.

U kunt voor hun kind verlof aanvragen voor:

  • Verhuizing van het gezin
  • Huwelijk van bloed- of aanverwanten
  • Ernstige ziekte ouders, bloed- of aanverwanten
  • Overlijden van bloed- of aanverwanten
  • Huwelijksjubilea van ouders en/of grootouders
  • Ambtsjubileum van ouders of grootouders
  • Andere gewichtige omstandigheden

Vakantie buiten de schoolvakanties

In zeer uitzonderlijke gevallen kunt u toestemming vragen voor vakanties buiten de schoolvakanties, bijvoorbeeld wanneer een van de ouders in de reguliere vakanties geen verlof kan krijgen van zijn of haar werkgever in de horeca en er ook geen mogelijkheid bestaat om in één van de andere vakanties verlof op te nemen. Een dergelijk extra verlof dient twee maanden van tevoren schriftelijk te worden aangevraagd met een aanvraagformulier. De directeur mag het vakantieverlof van maximaal tien schooldagen één keer per jaar toestaan. Deze vakantie is niet toegestaan in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar. Over verlof van meer dan tien dagen beslist de leerplichtambtenaar.

Voor verlof buiten de reguliere vakanties om dient u ook nog een werkgevers/zelfstandigenverklaring in te vullen. Dit formulier is verkrijgbaar bij de locatiecoördinator.