Ouders

Inschrijfformulier

Stap Inschrijven

Hier vindt u het meest recente inschrijfformulier voor onze school. Wanneer uw kind voor het eerst naar school gaat (meestal nadat het 4 jaar is geworden) vragen wij u om ook de Lijst bij Aanmelding Kleuters in te vullen. U kunt het ingevulde formulier afgeven op school op opsturen.

U vindt hier...

Meer over 'Inschrijfformulier'

Nieuwsbrief

fabeltjeskrant

Nieuwsbrieven schooljaar 2020-2021

Veel plezier met het lezen van onze nieuwsbrieven!

 

Nieuwsbrieven schooljaar 2019-2020 

Meer over 'Nieuwsbrief'

Hoofdluis

luis2

Hoofdluis

Hoe gaan we daar op De Gielguorde mee om?

Verantwoordelijkheid
Hoofdluisbestrijding is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ouders, school en GGD Fryslân hebben op dit terrein ieder hun eigen taak en verantwoordelijkheden.

Wie doet wat?
Ouders: Ouders/verzorgers controleren hun kinderen...

Meer over 'Hoofdluis'

Leerplicht en verlof

leerplicht

Leerplicht en verlof

Klik hier om digitaal verlof aan te vragen.

U kunt voor hun kind verlof aanvragen voor:

 • Verhuizing van het gezin
 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten
 • Ernstige ziekte ouders, bloed- of aanverwanten
 • Overlijden van bloed- of aanverwanten
 • Huwelijksjubilea van ouders en/of...
Meer over 'Leerplicht en verlof'

MR

ouders2

De Medezeggenschapsraad & de Onderwijsteam-medezeggenschapsraad

In de MR van onze school hebben drie ouders en drie personeelsleden zitting.

Namens het onderwijzend personeel:

 • Ria Bouwhuis
 • Patrick van der Veen
 • Jitske van der Wal

Namens de ouders:

 • Ester van Baarle
 • René Koopman
 • Pieter Willem...
Meer over 'MR'

Oudercommissie

Oudercommissie

De oudercommissie organiseert verschillende activiteiten gedurende het schooljaar. Zo is zij verantwoordelijk voor de Sinterklaas- en kerstviering en het zomerfeest. Deze festiviteiten financiert de commissie met de inzameling van oud papier, de opbrengst van de garagesale en de vrijwillige ouderbijdrage.
Jaarlijks is er een Algemene Ledenvergadering waarbij alle ouders welkom zijn. Daarnaast voeren de commissieleden zes keer per jaar overleg met een vertegenwoordiger van het schoolteam.
Momenteel bestaat de oudercommissie uit...

Meer over 'Oudercommissie'

Schoolgids

SchoolgidsGearhingOTNoord2021

Hier vindt u:

Meer over 'Schoolgids'