Ouders

Werkgroep Andere Schooltijden

Op deze pagina wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang van de werkgroep Andere Schooltijden.

PowerPoint Ouderavond

Actielijst werkgroep

Beknopt tijdpad

Nieuwsbrief Andere Schooltijden mei 2018

Bezoek Wommels

Bezoek Scharnegoutum

Bezoek Akkrum

Meer over 'Werkgroep Andere Schooltijden'

Hoofdluis

luis2

Hoofdluis

Hoe gaan we daar op de Gielguorde mee om?

Verantwoordelijkheid

Hoofdluisbestrijding is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ouders, school en GGD Fryslân hebben op dit terrein ieder hun eigen taak en verantwoordelijkheden.

Wie doet wat?

Ouders: Ouders/verzorgers controleren hun...

Meer over 'Hoofdluis'

Leerplicht en verlof

leerplicht

Leerplicht en verlof

Klik hier om verlof aan te vragen.

U kunt voor hun kind verlof aanvragen voor:

 • Verhuizing van het gezin
 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten
 • Ernstige ziekte ouders, bloed- of aanverwanten
 • Overlijden van bloed- of aanverwanten
 • Huwelijksjubilea van ouders en/of...
Meer over 'Leerplicht en verlof'

Oud papier

oud papier

Oudpapierlijst 2018-2019

Hierbij de oudpapierlijst 2018-2019. Als u een datum niet kunt, ruil dan vroegtijdig met iemand anders en geef dit even door aan coördinator oudpapier
De opbrengst van het oud papier is de enige inkomstenbron van de oudercommissie van de Gielguorde. Hiermee kunnen wij...

Meer over 'Oud papier'

MR

ouders2

De Medezeggenschapsraad & de Onderwijsteam-medezeggenschapsraad

In de MR van onze school hebben drie ouders en drie personeelsleden zitting.

 

 

Namens het onderwijzend personeel:

 • Sepkje Tamminga
 • Jellie Zoet
 • Margo Galama

Namens de ouders:

 • Ester van Baarle
 • René Koopman
 • Tietia Kooistra
 • Pieter...
Meer over 'MR'

Ouderbijdrage, schoolreisje en vervoer

schoolreisje

Ouderbijdrage

Extra activiteiten als schoolreisjes en schoolfeesten worden meestal uit de vrijwillige ouderbijdrage betaald.

Meer informatie en het beleid vindt u in het bijgevoegde document. Klik hier

Voor dit schooljaar is de vrijwillige bijdrage bepaald op €20,- voor het eerste kind, €18,-...

Meer over 'Ouderbijdrage, schoolreisje en vervoer'

School en thuis

dobb

School en thuis

Opvoeden en onderwijs zijn met elkaar verbonden. Goede samenwerking tussen ouders en school is daarom belangrijk. Zo zorgen we er samen voor dat kinderen zich optimaal ontwikkelen.

Wat ouders van de school mogen verwachten

 • De school informeert ouders regelmatig en streeft naar...
Meer over 'School en thuis'