Ouders

Inschrijfformulier

Stap Inschrijven

Hier vindt u het meest recente inschrijfformulier voor onze school. Wanneer uw kind voor het eerst naar school gaat (meestal nadat het 4 jaar is geworden) vragen wij u om ook de Lijst bij Aanmelding Kleuters in te vullen. U kunt het ingevulde formulier afgeven op school op opsturen.

U vindt hier...

Meer over 'Inschrijfformulier'

Nieuwsbrief

bief2

Nieuwsbrieven schooljaar 2021-2022

Veel plezier met het lezen van onze nieuwsbrieven!

Meer over 'Nieuwsbrief'

Hoofdluis

Hoofdluis

Hoofdluis

Hoe gaan we daar op De Gielguorde mee om?

Verantwoordelijkheid
Hoofdluisbestrijding is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ouders, school en GGD Fryslân hebben op dit terrein ieder hun eigen taak en verantwoordelijkheden.

Wie doet wat?
Ouders: Ouders/verzorgers controleren hun kinderen...

Meer over 'Hoofdluis'

Verlofaanvraag & Leerplicht

Lerendoenwesamen

Vanaf vijf jaar verplicht naar school
Een kind mag naar school wanneer het vier jaar is. Wanneer een kind vijf jaar is, is het leerplichtig. Dat betekent dat een kind dan naar school moet en gedurende de basisschooltijd deelneemt aan het onderwijs. Uw vierjarige kleuter mag thuis blijven wanneer...

Meer over 'Verlofaanvraag & Leerplicht'

MR

Medezeggenschapsraad

De mening van ouders over de school en de ontwikkelingen is belangrijk. Via de
medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders hun mening geven over alles wat de school aangaat. In de raad zitten ouders en teamleden. De MR-leden worden gekozen via verkiezingen. De directeur van onze school is geen lid, maar op uitnodiging aanwezig bij de vergaderingen. De MR denkt mee, praat mee, geeft advies en beslist mee over allerlei zaken, zoals arbeidsomstandigheden, veiligheid, ouderbijdrage, personeelszaken en nieuwe ontwikkelingen in en...

Meer over 'MR'

Oudercommissie

Oudercommissie

De oudercommissie organiseert verschillende activiteiten gedurende het schooljaar. Zo is zij verantwoordelijk voor de Sinterklaas- en kerstviering en het zomerfeest. Deze festiviteiten financiert de commissie met de inzameling van oud papier, de opbrengst van de garagesale en de vrijwillige ouderbijdrage.
Jaarlijks is er een Algemene Ledenvergadering waarbij alle ouders welkom zijn. Daarnaast voeren de commissieleden zes keer per jaar overleg met een vertegenwoordiger van het schoolteam.
Momenteel bestaat de oudercommissie uit...

Meer over 'Oudercommissie'

Schoolgids

Logo stempel oranje ot noord butensprong

Hier vindt u:

Meer over 'Schoolgids'