Klasbord

  • 27 augustus 2018
Logo Klasbord

Op Klasbord vindt u het nieuws vanuit de groep van uw kind. Dit is de digitale communicatie met thuis en met de leerlingen. 

Ook belangrijke mededelingen en praktische vragen worden geplaatst via KLASBORD, dus ouders, join Klasbord!

Download de app of kijk op www.klasbord.nl

Vraag de leerkracht van uw kind naar de code om te kunnen inloggen.